WeiWang Xu
NAME
WeiWang Xu

Phone
027--87557375

Email
weiwang_xu@hust.edu.cn
Short biography
Education:
2014.09- Ph.D school of physics huazhong university of science and technology
2010.09-2014.06 bachelor school of physics huazhong university of science and technology
Copyright © CENTER FOR QUANTUM OPTICAL SCIENCE, HUST